Go to登录 Go to注册
用我们的"爱它或回报它"保证购物!
CORA - Cola Fade - Velvet Eyewear
CORA - Cola Fade - Velvet Eyewear
$ 30.00

CORA-Cola Fade

1 评论
| 2 已回答的问题

The Cora@@-Cola Fade-V501CF

TruBLu透镜阻挡蓝光和紫外线。

  • 尺寸:48mm X 22mm X 140mm
  • 可穿戴颜色
  • TruBlu镜头技术
  • 防反射涂层
  • UV400 UVA和UVB的保护
  • 轻质聚碳酸酯镜片和镜框
  • 更好的清晰度
  • 少眩光(Less Glare)
  • 真正的安慰
  • 进来+1.50、+2.00和+2.50